IZH 2717 -27171 - multimediálny sprievodca pre opravu a údržbu.
Návod na použitie, údržbu a opravy automobilov IZH-2717-27171 Stovky ilustrácií zobraziť ovládacie prvky a jednotlivé míľniky. Sekcie venované rýchle a jednoduché riešenia Problémov, pomoc pri riešení Problémov. Elektrické diagramy vám pomôžu rýchlo odhaliť poruchy v elektrického systému a uľahčiť inštalácia doplnkových zariadení. Tu nájdete informácie o opravu: motor; napájací systém; výfukový systém; plyny; spojka; prevodovka; pozastavenia; ovládania riadenia; brzdy; kolesá a pneumatiky; telo; elektrické zariadenia, ako aj odporúčania pre údržbu a diagnostiku elektronických riadiacich systémov. Diagnostické kódy. Samostatný oddiel je určený pre známeho majiteľa auta s jeho kontroly a operačné metódy. Príručka podrobne opisuje funkcie prevádzky, výstavby a hlavné zmeny IZH-2717-27171. Odporúčania pre údržbu a opravy. Veľká pozornosť je venovaná starostlivosť o vozidlo, nástroje, nákup náhradných dielov. Typické poruchy, ich príčiny a spôsoby eliminácie. Na základe informácií, ktoré sú obsiahnuté v príručke, majiteľ vozidla môže vykonať opravu rôzne zložitosti, bez obrátiť na servisné stredisko a body shop. Príručka je určená pre zamestnancov, čerpacích staníc a ich majiteľov IZH-2717, IZH-27171. Viac ako 240 strán textu. O 820 ilustrácie, Príručka tiež obsahuje technické výkresy a diagramy a tabuľky základné parametre a vlastnosti áut. Predstavuje tiež farebnú schému elektrických zariadení.

Podobné Vlákna: