Ένα multimedia οδηγός για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων AUDI A4 (1994+), το οποίο περιέχει την πλήρη τεχνικές προδιαγραφές και το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Το εγχειρίδιο περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα στάδια της ρουτίνας συντήρησης και επισκευής AUDI A4. Σε επιμέρους ενότητες που να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής turbo-boost, το κιβώτιο ταχυτήτων και η κύρια μετάδοσης. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη λίπανση, ψύξη, τα καύσιμα και τα συστήματα πέδησης.

Παρόμοια Θέματα: