Συλλογή από οδηγίες και εγχειρίδια για τη λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινήτων Daihatsu Terios
1. Το εγχειρίδιο για την τεχνική λειτουργία του οχήματος. Περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των ελέγχων Daihatsu και τις λειτουργίες τους.
2. Η συντήρηση του αυτοκινήτου τους. Τη διαδικασία και τους κανόνες για την σωστή συντήρηση του οχήματος. Μεθόδων για την αντικατάσταση των βασικών αναλωσίμων.
3. Οι συσκευές του οχήματος. Μέθοδοι ελέγχου της επισκευής ή αντικατάστασης.
4. Σχηματική και καλωδίωση διαγράμματα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5. Μια συσκευή και κοινά προβλήματα με το ηλεκτρονικό σύστημα καυσίμου.
6. Αυτόματη αυτοκίνητη μετάδοση.
7. Ο κινητήρας σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου Terios.

Παρόμοια Θέματα: