Το καύσιμο εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Diesel.
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την συνολική δομή και λειτουργία των συστημάτων καυσίμων
κινητήρες ντίζελ των αυτοκινήτων, τις επιδόσεις
προσαρμογή, η μέθοδος προσδιορισμό και την Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Προορίζεται για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και τους επαγγελματίες
υπηρεσία.

Εκδότης: Autostyle

Παρόμοια Θέματα: