Nissan Almera N16 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Innehåller också ett diagnostiskt program under DOS för modell Nissan Note bärbara dator med hjälp av adapter KKL.
Denna manual innehåller underhåll och reparation förfaranden för NISSAN ALMERA, modell N16-serien.
För att försäkra din säkerhet och väl fungerande fordon, denna bruksanvisning bör läsas noggrant. Det är särskilt viktigt att de FÖRSIKTIGHETSMÅTT i GI-avsnitt vara helt klarlagd innan du påbörjar någon reparation uppgift.
All information i den här handboken är baserad på den senaste produktinformationen vid publiceringen. Den till höger är reserverad för att göra ändringar i specifikationer och metoder som helst utan föregående meddelande.

Liknande Trådar: