Guide för reparation och underhåll av personbilar fordon Chevrolet Niva. Denna manual omfattar underhåll av fordonet och dess reparation . Denna manual beskriver fordonets konstruktion September 2002.