Poskytuje usmernenie pre nezávislé opravy a údržba BMW 5-series tela E-34.
Sprievodca popisuje modely áut vybavené benzínové spaľovacie motory objemu: - 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 litrov a dieselové motory s vnútorným spaľovaním objem 2.4 a 2.5 litra.

Podobné Vlákna: