Multimediálny sprievodca pre opravu a údržbu automobilov AUDI A4 (1994+), ktorý obsahuje úplné technické špecifikácie a manuál vozidla. Manuál podrobne popísané všetky fázy bežnú údržbu a opravy AUDI A4. V jednotlivých častiach určiť pravidlá prevádzky, údržby a opráv turbo-boost, prevodovky a hlavné prenosu. Aj osobitná pozornosť je venovaná mazanie, chladenie, vykurovacie a brzdové systémy.

Podobné Vlákna: