Multimediálne auto obsluhu, údržbu a opravy automobilov Audi 100 / Audi A6 série C4 C4-Q1 (1990-1997). Manuál obsahuje informácie o typických škôd a porúch, ich príčiny a metódy opráv a opraviť. Tiež každý uzol, alebo systém v aute, vyčleniť samostatné časti príručky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na opravu alebo úpravu druhého.

Podobné Vlákna: