AUDI A4 2001-2005 - multimediálny sprievodca pre opravu a údržbu auta.
Návod na použitie, údržbu a opravy auto Audi A4 2001-2005. Sekcie venované rýchle a jednoduché riešenia Problémov, pomoc pri riešení Problémov. Elektrické diagramy vám pomôžu rýchlo odhaliť poruchy v elektrického systému a uľahčiť inštalácia doplnkových zariadení. Tu nájdete informácie o opravu: motor; napájací systém; výfukový systém; plyny; spojka; prevodovka; pozastavenia; ovládania riadenia; brzdy; kolesá a pneumatiky; telo; elektrické zariadenia, ako aj odporúčania pre údržbu a diagnostiku elektronických riadiacich systémov. Diagnostické kódy. Samostatný oddiel je určený pre známeho majiteľa auta s jeho kontroly a operačné metódy. Príručka podrobne opisuje funkcie prevádzky, výstavby a úprav na Audi A4 2001-2005. Odporúčania pre údržbu a opravy. Veľká pozornosť je venovaná starostlivosť o vozidlo, nástroje, nákup náhradných dielov. Typické poruchy, ich príčiny a spôsoby eliminácie. Na základe informácií, ktoré sú obsiahnuté v príručke, majiteľ vozidla môže vykonať opravu rôzne zložitosti, bez obrátiť na servisné stredisko a body shop. Príručka je určená pre zamestnancov, čerpacích staníc a majitelia auto Audi A4. Oprava príručka obsahuje technické výkresy a diagramy a tabuľky základné parametre a vlastnosti Audi autá. Predstavuje tiež farebnú schému elektrických zariadení Audi A4.

V súčasnosti opravy obsluhu, prevádzku a údržbu zastúpená Audi A4 2001-2005 model rokov s benzínovým 1.6 l (4-valec, 8-ventil, systém vstrekovania Simos 3.4), 1.8 l, 2.0 l (4-valec, 16-ventil, systém vstrekovania Motronic 7; 7,1 ;7,5), 2.4 l, 3.0 l (6-valcový, 24-ventil, systém vstrekovania Motronic 7,1), 3.2 l (6-valcový, 24-ventil, systém vstrekovania Motronic FSI Hitachi), 4.2 l (8-valec, 32-ventil, systém vstrekovania Motronic MED 9,1 )a diesel 1.9 l, 2.5 l, 2.7 l (4 - a 6-valcový, 16 -a 24-clavennae) a 6-stupňovou (HAPS xDrive, 01 E. 2; E. 5 01 , pohon prednej nápravy), 4 rýchlosti (FWD) a plynule automatické (Multitronic 01J, pohon prednej nápravy)

Podobné Vlákna: