Guide til vedlikehold og reparasjon av personbiler biler Chevrolet Niva. Denne håndboken omfatter vedlikehold av kjøretøyet og dets reparasjon . Denne håndboken beskriver bilens design som av September 2002.