Αυτοκινήτων πολυμέσων εγχειρίδιο, συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων Audi 100 / Audi A6 σειρά C4 C4-Q1 (1990-1997). Το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικές βλάβες και ελαττώματα, τον σκοπό και τις μεθόδους της επισκευής και επιδιόρθωση. Επίσης, κάθε κόμβου ή του συστήματος στο αυτοκίνητο, να αναιρέσει μια ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου, το οποίο έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επισκευή, ή την προσαρμογή των τελευταίων.

Παρόμοια Θέματα: