Κατευθυντήριες γραμμές για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων Alfa Romeo 156 μέχρι το 2002 απελευθέρωση. Το εγχειρίδιο παρουσιάζονται κε σαφήνεια: Γενικές πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία, περιγραφές συσκευών, των κανόνων λειτουργίας, η διαδικασία της διάγνωσης, τα πιο συχνά προβλήματα και τρόποι για τη διάγνωση και την επίλυση τους, η σειρά της αποσυναρμολόγησης και Συναρμολόγησης, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό, διαγράμματα, την περιγραφή, τη διάγνωση και την επισκευή των οχημάτων.

Μετά την εγκατάσταση θα ήθελα να συστήσω να τρέξει από το CD, όταν το τρέχεις από τον σκληρό δίσκο μπορούν να "αποτύχει".

Παρόμοια Θέματα: