Το αυτοκίνητο ηλεκτρικό εξοπλισμό - το βιβλίο για τα γυμνάσια.
Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, αρχές της δράσης, την τεχνική και την προσαρμογή με τα χαρακτηριστικά και διάγνωση των διαφόρων συστημάτων, συσκευές, αυτοκίνητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό . Οι βασικοί κανόνες και η λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου. Για τους μαθητές.

Εκδότης: za rulem

Παρόμοια Θέματα: